Büyükelçinin Mesajı

Kıymetli Vatandaşlarımız, Saygıdeğer Ziyaretçiler,

Ülkemizde atayurdu olarak kabul ettiğimiz Kazakistan’daki görevime 13 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlamış bulunmaktayım. Türkiye Cumhuriyetini bu büyük coğrafyada temsil etmek üzere bana tevdi edilmiş olan bu şerefli görevin ifasından büyük bir onur ve memnuniyet duymaktayım.

Türk ve Kazak Halkları derin ortak tarihi köklere ve kültüre sahiptir. Gönül ve sevgi bağlarıyla birbirine bağlı olan insanlarımız arasındaki muhabbet, Hoca Ahmet Yesevi gibi ortak değerlerimizle beslenmektedir. Tarihin derinliklerinden aldığımız bu ortak mirasın, ilişkilerimizin her yönünde bizlere yol gösterici olacağına samimiyetle inanmaktayım.

Türkiye Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyetini ilk tanıyan ve diplomatik ilişki kuran ülkelerin başında yer almaktadır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, kültürel ve eğitim başta olmak üzere her alanda ilerilere taşınması şahsım ve ekibimizin önceliklerinin başında gelmektedir. Mevcut işbirliğimizin daha da geliştirilmesi, karşılıklı yarar esasında yeni ortaklıklarla çeşitlendirilmesi ağırlıklı olarak üzerinde yoğunlaşacağımız hususlar olmalıdır.

2019 Kasım ayında Türkiye’de gerçekleştirilen “Türkiye-Kazakistan İş Forumu” ve “Karma Ekonomik Komisyonu 11’inci Toplantısı”nda çok sayıda anlaşmalar imzalanmış ve ticaret, yatırım, sosyal güvenlik, kültür, turizm, eğitim, sağlık, sanayi, bilim, ulaştırma gibi birçok alanda işbirliğini içeren eylem planı üzerinde mutabık kalınmıştır. Sözkonusu anlaşmaların ve eylem planının hayata geçirilmesi işbirliğimize yeni bir ivme ve çeşitlilik kazandıracaktır. Bu nedenle, Eylem Planının hayata geçirilmesi konusuna büyük önem atfetmekteyiz. Bunlar kadar önemli olan, halklarımız arasında esasen mevcut olan kuvvetli sevgi ve saygının tahkim edilmesi yönündeki çabalarımıza ağırlık verilmesidir. Bu gayretlerimize her kesimden destek ve katkıların sürdürülmesi şükranlarımızla karşılanacaktır.

Bu bağlamda, karşılıklı ticaret ve yatırım rakamlarının her iki ülkenin de yararı temelinde hedeflenen yüksek seviyelere çıkarılması, Eylem Planı çerçevesinde resmi temasların yoğunlaştırılması, ülkelerimiz arasındaki turistik seyahatlarin sıklaştırılması, Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi’ne desteğin sürdürülmesi önümüzdeki dönemde ortak çalışma alanımızı oluşturacaktır. Bunların yanında, halklarımızın refah ve istikrarını olumsuz etkileyebilecek gelişmeler karşısında birbirimize olan desteği sürdürebilmek, farklı görüş ve beklentiler de olsa temaslarımızdaki devamlılığı koruyabilmek önem arz etmektedir.

Tüm bu gayretler içerisinde, gönül coğrafyası Kazakistan’da yaşamakta olan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın ihtiyaç duyacakları her türlü desteğin verilmesi, konsolosluk hizmeti ve koruması dahil, vatandaşlarımıza gerekli tüm yardımların sağlanması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Vatandaşlarımızın dost ülkedeki yaşamlarını huzur, refah ve sukunet içerisinde sürdürmelerinde yardımcı olmak, birlik ve beraberlik halinde Anavatanlarına olan muhabbet duygularını koruyup kuvvetlendirmek bizlerin üzerinde önemle durduğu hususların başında gelmektedir.

Büyükelçiliğimizi facebook ve twitter üzerinden de takip etmeniz çalışmalarımıza değerli katkılar sağlayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, şahsım ve ekibimiz adına tüm vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı ve dost Kazak Halkını sevgi ve saygıyla selamlar, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Ufuk Ekici

Büyükelçi

Pazartesi - Cuma

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30

Normal çalışma saatleri: Hafta içi her gün 09:30-12:30;14:00-18:30