Turkçe Yeterlilik Sınavı

Astana Büyükelçiliği 11.08.2015

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Türkçe’nin uluslararası geçerliliğe sahip bir sınava kavuşması ve yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla, Türkçe’yi yabancı ya da ana dil olarak öğrenen bireylerin dil yeteneklerini ölçmek üzere Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi tarafından, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’ne göre geliştirilen bir yeterlilik sınavıdır.

TYS yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında) Sınav Merkezi’nin belirleyeceği gün ve saatlerde Yunus Emre Enstitüsü, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri ve Enstitü’nün işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda yapılmaktadır.

Halen kağıt tabanlı olarak uygulanan TYS’de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülmektedir.

Sınav iki oturumda gerçekleştirilmektedir. Birinci oturumda okuma, dinleme ve yazma bölümleri; ikinci oturumda ise konuşma (bağımsız konuşma ve karşılıklı konuşma) bölümü yapılmaktadır.

Birinci oturum okuma 60, dinleme 45, yazma 60 olmak üzere 165 dakika; ikinci oturum ise bağımsız konuşma 5, karşılıklı konuşma 10 dakika olmak üzere toplam 15 dakikadır. Sınavın tamamı 180 dakikadır.

Sınavda, her bir beceri alanında en az %50 (12,5 puan) oranında başarı sağlamak koşuluyla, toplamda 55-70 arası puan alan adaylara B2; 71-88 arası puan alan adaylara C1; 89-100 arası puan alan adaylara ise C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir.

Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olan adaylar, Türkiye’de herhangi bir kurumda eğitim görme hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutulmaktadır. Ayrıca Türkçe rehberlik veya tercümanlık yapmak isteyen yabancılardan da Türkçe Yeterlik Belgesi istenmektedir.

Bir sonraki Türkçe Yeterlik Sınavı 5 Eylül 2015 tarihinde düzenlenecektir.


Pazartesi - Cuma

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30

Normal çalışma saatleri: Hafta içi her gün 09:30-12:30;14:00-18:30