26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle İlgili Duyuru

Astana Büyükelçiliği 02.09.2015

26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİYLE İLGİLİ DUYURU

Değerli Vatandaşlarımız,

Yüksek Seçim Kurulunca 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin olarak yayımlanan seçim takvimi aşağıda sunulmaktadır.

31 AĞUSTOS

- Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımının ve güncellemenin durdurulması

- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi

- Yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması

2 EYLÜL

- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden ilân edilmesi ve itirazların başlaması

(Türkiye saati ile 08.00)

10 EYLÜL

-Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00)

11 EYLÜL

- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü

13 EYLÜL

-Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararların gereğinin Yurt Dışı İlçe Seçim

Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesinin son günü

14 EYLÜL

- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile sandık bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren), siyasi partilere SİPPORT üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi ve bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35, 39, 42, 123)

15 EYLÜL

- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü (298/123)

16 EYLÜL

- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü

(298/123)

17 EYLÜL

-Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki değişikliklere karşı itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00)

19 EYLÜL

-İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi

20 EYLÜL

-Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,

- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilânı

(Türkiye saati ile 08.00)

21 EYLÜL

-Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması

28 EYLÜL

-Yüksek Seçim Kurulunca; a) Tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı tamamlandıkça bir plân dâhilinde dağıtımına başlanması

29 EYLÜL

-Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış temsilciliklere gönderilmesine başlanılması

4 EKİM

-Yurt dışı temsilciliklerde görev alan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması

8 EKİM

- GÜMRÜK KAPILARINDA VE YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME

İŞLEMİNE BAŞLANMASI

25 EKİM

- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ

1 KASIM

- OY VERME GÜNÜ

Vatandaşlarımıza saygılarımızla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

09:30 - 12:30 / 14:00 - 18:30

Normal çalışma saatleri: Hafta içi her gün 09:30-12:30;14:00-18:30