Nüfus hizmetlerine ilişkin bilgi notu , 24.3.2016

27.01.2016 tarih 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Kanunla nüfus hizmetlerine getirilen yasal değişiklikler aşağıda sunulmaktadır:

1- Adresdeğişikliğini bildirim yükümlülüğü - Süresi içinde bildirimde bulunmayanlara (Bu süre 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 51. maddesi uyarınca 20 iş günüdür) 50 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 TL idari para cezasının, yurt içindeki milli idari amirlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce uygulanması zorunluluğu vardır.

2- Anılan Kanun uyarınca, doğum olayını bildirim yükümlülüğü bulunmakta olup, bu yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyenler ile nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanını geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren 60 gün içinde değiştirmeyenlere veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine idari para cezası uygulanmayacaktır.

3- Evlenme olayını bildirim yükümlüğü- Süresi içinde bildirimde bulunmayanlara (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri uyarınca evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren 30 gündür), yurt içinde nüfus müdürlüklerince, yurtdışında Dış Temsilciliklerimiz tarafından 50 TL idari para cezası uygulanacaktır.

4- Mevzuat hükümleri gereği, yukarıda kayıtlı idari para cezalarının mahalli para karşılığı, verildiği ülkedeki konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden (Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinde ABD Doları üzerinden işlem yapılmaktadır) Merkez Bankası'nın günlük olarak açıkladığı döviz kuruyla hesaplanarak tespit edilecek, kanun yoluna başvurulmadan önce peşin olarak ödenmesi halinde, sözkonusu tutarın dörtte üçü tahsil edilecektir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:30

Hafta içi her gün 09:00-12:30;14:30-16:00
1.1.2017 2.1.2017 Yılbaşı
7.1.2017 Ortodoks Noeli
8.3.2017 Kadınlar Günü
21.3.2017 23.3.2017 Nevruz Bayramı
1.5.2017 Kazakistan Halkı Birlik Günü
7.5.2017 Vatan Koruyucusu Günü
9.5.2017 Zafer Bayramı
6.7.2017 Başkent Günü
30.8.2017 Anayasa Bayramı
1.12.2017 İlk Cumhurbaşkanı Günü
16.12.2017 17.12.2017 Bağımsızlık Günü