Türkiye Cumhuriyeti

Astana Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Kazakistan'a seyahat edecek vatandaşlarımızın dikkatine!, 29.03.2016

Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları, birbirlerinin ülkelerine 1 aya kadar (30 gün) yapacakları seyahatlerde karşılıklı olarak vize muafiyetinden yararlanmaktadır.

Ancak, umuma mahsus pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kazakistan’da 5 günden fazla kalmak istemeleri halinde, Kazakistan mevzuatı uyarınca, ülkeye giriş tarihini takip eden 5 gün içerisinde göç polisine kayıt olma, ayrıca, kayıt yaptırılan şehirden başka bir şehre gidildiğinde kayıt yenileme yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kayıt yaptırma yükümlülüğü ülkeye girişte pasaport kontrolü sırasında Kazakça, Rusça ve İngilizce bir bilgi formunun her giriş yapan yabancı ülke vatandaşına verilmesi suretiyle duyurulmaktadır.

Sözkonusu kayıt işleminin yaptırılmaması durumunda, ilgili Kazakistan Cumhuriyeti makamlarınca gözaltına alma ve para cezası gibi idari yaptırımlar uygulanmaktadır.