Türkiye Cumhuriyeti

Astana Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Dövizle askerlik konusunda bilgi notu, 24.03.2016

Dövizle askerlik konusunda kabul edilen yeni yasa ile birlikte, 1000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olan dövizle askerlik bedelinin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak, Askerlik Kanununa eklenen geçici 53. maddede bu konuya bazı istisnalar getirilmiştir. Getirilen istisnalarla birlikte, hangi yükümlünün ne kadar miktarda ödeme yaparak veya ödeme yapmasına gerek kalmadan dövizle askerlikten yararlanabileceği ile ilgili bilgiler teknik detaylarıyla aşağıda sunulmaktadır.

a) 38 yaşını tamamlamamış ve daha önceki mevzuat çerçevesinde bir veya birden fazla taksit ödemesi yapanlar:  Bu yükümlülerin, daha evvelki mevzuata göre 5112 veya 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarının bile 1000 Avro'nun üzerinde olması nedeniyle, Dış Temsilciliklerimize başvuru yapmalarını gerektiren herhangi bir husus bulunmamaktadır. Sözkonusu kişiler, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca (ASAL) hazırlanan uygulama esaslarının "Askerlik Şubelerince Yapılacak İşlemler" başlıklı açıklamasında da belirtildiği üzere, T.C. Merkez Bankası kayıtlarında 1000 Avro ve üzerinde ödeme yaptıkları tespit edilenler kesin terhis veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaktır. Yapılan ödemelerin 1000 Avro üzerinde kalan bölümü iade edilmeyecektir. 

b) 38 yaşını tamamlamamış ve daha önce hiç dövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar: Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla 1000 Avro ödeyerek başvurularını yapabilirler.

c) 38 yaşını tamamlamış ve daha önce dövizle askerlik başvurusunda bulunmuş ancak ödemelerini tamamlamadığı için dövizle askerlik kapsamı dışında bırakılanlar: Daha evvelki mevzuata göre 5112 veya 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarı bile 1000 Avro'nun üzerinde olan  bu kişiler, başvuru tarihi itibariyle dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar başvuru yapmak suretiyle herhangi bir ödeme yapmadan dövizle askerlikten yararlanabilirler.

d) 38 yaşını tamamlamış ve daha önce hiç dövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar: Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar 1000 Avro ödeyerek başvurularını yapabilirler.