Türkiye Cumhuriyeti

Astana Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Hizmet belgesi düzenlenmesi için gereken belgeler , 24.03.2016

Kazakistan’da çalışmış ve Türkiye’ye dönmüş vatandaşlarımızın Kazakistan’da çalıştıkları sürenin emekliliğe esas prim gün sayısı bakımından değerlendirilmesini teminen Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesince hizmet belgesi düzenlenebilmesi için vatandaşlarımızca gönderilmesi gereken belgeler aşağıda sunulmaktadır:

- Kazakistan makamlarından alınan çalışma vizelerinin (M1/ жеб) yer aldığı pasaportların ikamet edilen ilin Sosyal Güvenlik Müdürlüğü tarafından "Aslı Gibidir"onaylı fotokopileri (Üzerinde kaşe, mühür, vize vb. bulunan, işlem görmüş tüm sayfaların gönderilmesi gerekmektedir),

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Varsa işyerinden çalışılan dönemleri gösteren "çalışma belgesi",

- Varsa çalışılan dönemlere ait "çalışma lisansları"nın fotokopileri,

- Başvuran kendi işyerinde çalışmışsa "şirket kuruluş belgesi",

- Dilekçe,

- Hizmet belgesi harcı olan 20 ABD Doları ve 8 ABD Doları posta ücreti (Toplam 28 ABD Doları).